Konkurs

Regulamin konkursu „Kaczka-pijaczka” ogłoszonego na stronie facebook.com/FizArtAR w dniu 19.10.2019r.

 1. Organizatorem konkursu jest FizArt Artur Rokosa, ul. Drukarska 43/53, 53-311 Wrocław, NIP 8992209321
 2. Konkurs odbywa się wyłącznie na tablicy strony Organizatora - facebook.com/FizArtAR
 3. Konkurs rozpocznie się dnia 19.10.2019r. o godzinie 10.00 opublikowaniem postu konkursowego a odpowiedzi będą przyjmowane do dnia 26.10.2019r. o godzinie 00.00.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty a wyniki ogłoszone na stronie facebook.com/FizArtAR do dnia 29.10.2019 o godzinie 23.59
 5. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce, posiadające konto na facebook’u z prawdziwymi danymi osobowymi. Z udziału w konkursie wyłączone są osoby z najbliższej rodziny Organizatora.
 6. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 •  Przystąpić do udziału w konkursie pisząc komentarz pod postem konkursowym np.: „biorę udział”
 • polubić stronę facebook.com/FizArtAR
 • polubić stronę facebook.com/graphikaAEO
 • odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które zostanie podane w poście konkursowym

Uwaga! Odpowiedź należy przesłać w prywatnej wiadomości do strony (przycisk „Wyślij wiadomość”)

 1. W konkursie zostaną wręczone dwie nagrody:
 1. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez administratora strony facebook.com/FizArtAR na podstawie oceny wartości merytorycznej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Warunkiem uzyskania nagrody jest podanie prawidłowego adresu oraz numeru telefonu przez Uczestnika, który wygrał konkurs. Nie można przekazać nagrody na rzecz osoby trzeciej ani wymienić nagrody na jej równowartość pieniężną.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe zwycięzców: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu w celu wysłania nagród lub/i kontaktu z Uczestnikami. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w postaci korespondencji między Organizatorem a Uczestnikiem w serwisie Facebook.com. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
 4. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu lub jego rozstrzygnięcia należy kierować listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z:
 • potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem konkursu,
 •  wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych,
 • pełnym zwolnieniem serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com, ani z nim związany. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.