pokazy

Zajęcia pokazowe typu science show podczas których uczestnicy będa mogli zobaczyć wiele ciekawych i zwykle zaskakujacych eksperymentów fizycznych. Pokazy są tematyczne, skupione wokół jakiegoś zagadnienia lub działu fizyki (patrz: PROGRAMY). Przewidywany czas trwania pokazu to ok. 1 godzina zegarowa. Liczba widzów jest dowolna. Pokaz może byc przeprowadzony dla jednej klasy jak i całej szkoły jeśli dysponuje ona odpowiednio dużą salą.

Aby pokaz był przeprowadzony sprawnie w sposób zapewniający komfort wszystkim widzom klient powinien zapewnić odpowiednie warunki techniczne. Szczegółowe informacje: WARUNKI TECHNICZNE