wykłady

 

 

 

Proponujemy Państwu wykłady popularnonaukowe ilustrowane pokazami doświadczeń przeprowadzanych na żywo

(patrz PROGRAMY, w przypadku braku pokazów adnotacja przy tytule).

Wykłady adresowane są do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Ze względu na różny

poziom trudności dany wykład może być przeznaczony dla konkretnej grupy wiekowej.

Jeśli jakiś temat jest przewidziany dla różnych grup wiekowych należy przy składaniu zamówienia tę grupę określić.

Przewidywany czas trwania wykładu to 1,5 godziny zegarowej (2 godziny lekcyjne). Liczba widzów jest dowolna.

Wykład może byc przeprowadzony dla jednej klasy jak i całej szkoły jeśli dysponuje ona odpowiednio dużą salą.

Wykonanie eksperymentów wymaga zapewnienia przez placówkę pewnych warunków technicznych,

dlatego prosimy o zapoznanie się z działem WARUNKI TECHNICZNE.