Warunki techniczne

Zależy nam aby zajęcia, które bedziemy realizować przebiegły sprawnie, ich uczestnicy byli usatysfakcjonowani a klient zadowolony z dobrze wykonanej usługi. Większość z proponowanych przez nas zajęć wymaga spełnienia pewnych warunków bez którego przeprowadzenie ich będzie niemożliwe lub utrudnione. Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  • Prezentacja - do przeprowadzenia wykładu niezbędny jest rzutnik multimedialny i ekran. Wykładowca przyjeżdża z własnym laptopem, który trzeba podłączyć do rzutnika (złącze SVGA). W niektórych przypadkach może być wymagane podłączenie dźwięku (złącza jack lub chinch).
  • Kamera - jesli pokaz lub wykład z doświadczeniami jest prowadzony dla większej liczby widzów (sala większa niż klasa) konieczne jest użycie kamery żeby eksperymenty były widoczne dla wszystkich uczestników. Wymaga to podłączenia kamery do rzutnika (sygnał AV, złącze chinch). Kamerę przywozi wykładowca (można przygotować własną).
  • Nagłośnienie - klient powinien ocenić czy do przeprowadzenia zajęć potrzebne jest nagłośnienie (wielkość sali, ilość osób, akustyka). Jeśli tak, należy zapewnić system nagłaśniający. Ze względu na konieczność używania rąk do przeprowadzania eksperymentów wykładowca używa własnego mikrofonu bezprzewodowego z mikroportem. Wymaga to podłączenia bazy mikrofonu do systemu nagłośnieniowego.
  • Stoły - do doswiadczeń niezbędne są stoły na których bedzie mozna ustawić przyrządy i przeprowadzać eksperymenty. Do wykładów przeważnie potrzeba 3 stołów w standardowym rozmiarze szkolnym, do pokazów może być potrzebna większa ich ilość.
  • Zasilanie - do miejsca przeprowadzania zajęć należy doprowadzić zasilanie (wystarczy jedno gniazdko).
  • Zaciemnienie - do niektórych eksperymentów niezbędne jest zaciemnienie sali częściowe lub całkowite. Prosimy zastanowić się, czy jest możliwe spełnienie tego warunku. Przeprowadzanie pokazu, który wymaga ciemności w sali oświetlonej mija się z celem.
  • Woda - do niektórych pokazów potrzebna jest woda. Prowadzący musi mieć mozliwość nabrania wody (np. do wiadra) i wylania jej po skończonych zajęciach.

males

Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych zajęć wyszczególnione są przy tytułach w zakładce PROGRAMY według poniższych oznaczeń:

r - rzutnik

k - możliwość podłączenia kamery

n - nagłośnienie

s - stoły

ZC - zaciemnienie całkowite

ZCz - zaciemnienie częściowe

w - woda